Kontaktujte nás
552 532 411, 739 684 158
info@exekutor-struminsky.cz

Kontakty

Exekutorský úřad Karviná
Soudní exekutor Mgr. Pavel Struminský

Komorní 583/4, Český Těšín, PSČ 737 01 (platí pro písemní styk a osobní jednání)
IČ: 04517121, DIČ: CZ7509214988

Kontaktní spojení

Datová schránka ID: 5cqcu6e
e-mail: info@exekutor-struminsky.cz (poučení pro elektronickou komunikaci)
Telefon: +420 552 532 411, +420 739 684 158
(povinní si před kontaktem prosím připravte své jednací číslo 201 Ex …, bývá uvedeno vpravo nahoře na dokumentech vydaných soudním exekutorem)

Úřední hodiny

Úřední hodiny exekutorského úřadu:  v pracovní dny : Pondělí, středa, čtvrtek 8:00-12:00 13:00-15:00
Pokladní hodiny: v pracovní dny : Pondělí – pátek 8:00-12:00 13:00-15:00
Hodiny pro telefonický kontakt: v pracovní dny : Pondělí – pátek 8:00-12:00 13:00-15:00

O víkendech a státem uznaných svátcích : zavřeno

Bankovní spojení

Pro platby dlužníků v korunách: Komerční banka, a.s.
č.ú. 107-8037170237/0100
IBAN CZ3001000001078037170237
BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX
Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo jednací uvedené za 201 EX bez lomítka, jako specifický symbol uvádějte Vaše rodné číslo nebo IČ.


Poučení o elektronické komunikaci

V případě, že s exekutorským úřadem komunikujete prostřednictvím elektronické komunikace zasíláním e-mailů, postupujte, prosím, následovně. Podání (v elektronické podobě e-mailem) doplňte zaručeným elektronickým podpisem ve lhůtě tří dnů (ve smyslu zákona o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb.), případně vaše podání zašlete ze své datové schránky do datové schránky exekutorského úřadu nebo doručte provozovatelem poštovných služeb či osobně do tří dnů originál dokumentu shodného znění na podatelnu exekutorského úřadu. Upozorňujeme Vás zdvořile, že pokud nebude takto učiněno, nebude k Vašemu podání přihlíženo a bude považováno za nedoručené. Exekutorský úřad přijímá elektronické dokumenty ve formátech dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., v platném znění, o velikosti max. 20 MB datovou schránkou nebo na nosičích CD, DVD a USB disku.