Exekutorský úřad Karviná - Mgr. Struminský

Exekutorský úřad Karviná - Mgr. Struminský

Oznamujeme Vám, že s účinností od 1.12.2015 byl do uvolněného Exekutorského úřadu Karviná v obvodu Okresního soudu v Karviné jmenován soudním exekutorem Mgr. Pavel Struminský po soudním exekutorovi JUDr. Juraji Polákovi, kterému zanikl výkon exekutorského úřadu dnem 30. 11. 2015. Dne 4.1.2016 soudní exekutor Mgr. Pavel Struminský oficiálně zahájil svou činnost v sídle exekutorského úřadu na adrese Komorní 583/4, Český Těšín, PSČ 737 01 a je tak připraven poskytovat kompletní služby soudního exekutora v oblasti exekučního práva i souvisejících právních oblastech a rovněž bude pokračovat v exekuční a další činnosti ve všech převzatých exekučních řízeních po JUDr. Juraji Polákovi.