Vážení,

 

oznamujeme Vám, že s účinností od 1.12.2015 byl do uvolněného Exekutorského úřadu

Karviná v obvodu Okresního soudu v Karviné jmenován soudním exekutorem Mgr. Pavel

Struminský po soudním exekutorovi JUDr. Juraji Polákovi, kterému zanikl výkon

exekutorského úřadu dnem 30. 11. 2015.

 

Dne 4.1.2016 soudní exekutor Mgr. Pavel Struminský oficiálně zahájil svou činnost v sídle

exekutorského úřadu na adrese Komorní 583/4, Český Těšín, PSČ 737 01 a je tak připraven

poskytovat kompletní služby soudního exekutora v oblasti exekučního práva i souvisejících

právních oblastech a rovněž bude pokračovat v exekuční a další činnosti ve všech převzatých

exekučních řízeních po JUDr. Juraji Polákovi.

 

Všechny informace Vám poskytneme při osobním setkání v sídle úřadu, telefonicky či

prostřednictvím elektronické pošty:

 

Exekutorský úřad Karviná

Soudní exekutor Mgr. Pavel Struminský

Komorní 4, 737 01 Český Těšín

IČ:  04517121

 

e-mail:        info@exekutor-struminsky.cz,

www:          www.exekutor-struminsky.cz

DS:              5cqcu6e

telefon:       552 532 411

fax:             552 532 410

 

 

Úřední hodiny exekutorského úřadu Karviná:

pondělí, středa, čtvrtek vždy v době od 8.00 h. do 12.00 h. a od 13:00 h. do 15:00 h.

 

Kompletní znění webových stránek v současné době připravujeme.

 


 

Uřední deska - online:
Uredni deska - online